Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 29.2.2016 č.j. 6NZ 1066/2016-8 a ze dne 4.3.2016 č.j.4NZN 809/2016-7 a ze dne 10.3.2016 č.j. 4 NZN 807/2016-10


Datum: 17. února 2016
Předmět: Stížnost na rozhodnutí protikorupční policie v Brně a ÚOOZ v Praze
Komu: podatelna@nsz.brn.justice.cz, epodatelna.policie@pcr.cz
Kopie: radact@ceskatelevize.cz, info@ceskatelevize.cz, artlanguagefactory@gmail.com, ctk@mail.ctk.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, openroyalacademy@gmail.com, info@konopijelek.cz, redakce@aktualne.cz, redakce@denik.cz, redakce@novinky.cz, redakce@tyden.cz, tip@blesk.cz, zpravodajstvi@iprima.cz, zpravy@nova.cz, redakce@respekt.cz
Ateliér ALF,o.s., IČ: 266 80 101, sídlo: Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, www.atelier-alf.eu


Nejvyšší státní zástupce
a
Policejní prezidentVěc: Stížnost na rozhodnutí protikorupční policie v Brně a ÚOOZ v Praze

Dne  5.2.2016 brněnská Policie ČR č.j. OFK-580-6/ČJ-2016-250001- TR odložila bez jakéhokoliv, natož řádného odůvodnění, trestní podnět na ústavní soudce Ludvíka Davida, Kateřinu Šimáčkovou a Davida Uhlíře za páté neodůvodněné rozhodnutí ÚS v totožné věci od roku 2012 (I.ÚS 2431/15 ze dne 10.12.2015) vědomě kryjící závažnou trestnou činnost soudců a státních zástupců. Proti tomuto podáváme stížnost.

Dále podáváme stížnost na rozhodnutí ÚOOZ Policie ČR ze dne 11.2.2016 č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR, která od roku 2010 opakovaně bez odůvodnění odmítá šetřit jmenované a řádně označené prostějovské soudce a státní zástupce, přestože tuto součást policie označuje GIBS jako jedinou součást policie mající tuto pravomoc, nově pak odmítá šetřit i soudce a státní zástupce na Praze 3. Bylo na důkazech doloženo i soudním znalcem spáchání zločinů dle §§ 401 a 149, odst. 4 trestního zákoníku danými soudci a státními zástupci, méně závažné trestné činy uvedených jsou podřazeny a neuváděny.

V Olomouci dne 17. 2. 2016               Vladimír Dopita, McA


Datum: 17. února 2016
Předmět: NSZ a Radě České televize ke zrušení cenzury v České televizi, viz http://ungass.ga/
Komu: radact@ceskatelevize.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz
Kopie: info@konopijelek.cz, info@ceskatelevize.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, openroyalacademy@gmail.com, tip@blesk.cz, zpravy@nova.cz, ctk@mail.ctk.cz, zpravodajstvi@iprima.cz, redakce@tyden.cz, redakce@aktualne.cz, redakce@novinky.cz, redakce@denik.cz, artlanguagefactory@gmail.com

Ateliér ALF,o.s., IČ: 266 80 101, sídlo: Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, www.atelier-alf.eu

 


NSZ a Radě ČT
Věc: Nejvyššímu státnímu zástupci ke stížnosti ze dne 28. 1. 2016 na rozhodnutí NSZ ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016 (1 SIN 12/2016 ze dne 16. 2. 2016) a Radě České televize ke zrušení cenzury v České televizi, viz http://ungass.ga/Níže uvedené podání ministru spravedlnosti s důkazy opakovaně nešetřených zločinů státními zástupci a soudci bude dne 18. 2. 2016 podán na podatelně ministerstva spravedlnosti.V Olomouci dne 17. 2. 2016               Vladimír Dopita, McA

Cannabis is The Cure, z, s, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

  NALÉHAVÉ Ministr spravedlnosti

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Věc: Nejméně stá stížnost pro porušení zákona od roku 2012 v předmětné věci Českou republikou poškozených občanů a právnických osob participujících na výzkumném programu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) justicí a exekutivou. Stížnost a podnět pro kárné/trestní řízení řešené opětovně vědomě vadným rozhodnutím MSp dne 8.2.2016 pod č.j. MSP-136/2016-OJD-DOH při prošetření stížnosti pro porušení zákona rozhodnutím NSZ ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016 k trestné činnosti jmenovaných a řádně označených státních zástupců a soudců OS a OSZ Prostějov a OS a OSZ Praha 3 kryté všemi stupni SZ včetně vrchních SZ v Praze a Olomouci a také Nejvyšším státním zastupitelstvím, viz stížnost ze dne 28.1.2016 na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
Zveřejněno na stránce http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ s níže uvedenými důkazy nešetření spáchaných zločinů proti lidskosti 


Odůvodnění:

1.    Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ jsou pod bodem 1 doloženy důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci dle trestního zákoníku doložené písemně od roku 2009 poškozenými a jejich rodinami, odborníky a lékaři i soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem dne 11. 5. 2011 Policii ČR, Okresnímu státním zastupitelství a Okresnímu soudu v Prostějově a dále důkaz o devastačních důsledcích nezákonného jednání justice a SZ na rodinu vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) Dušana Dvořáka, MMCA doložené MUDr. Dagmar Přikrylovou dne 15. 2. 2016. Přesto odbor dohledu ministerstva spravedlnosti dne 8.2.2016 pod č.j. MSP-136/2016-OJD-DOH uvedl, že jsme neuvedli ani jména soudců a státních zástupců OS a OSZ Praha 3, kteří byli rovněž v dodatku podnětu ze dne 6.2.2016 řádně označeni, přestože bylo na důkazech doloženo níže uvedené nešetření trestních podnětů policií, státními zastupitelstvími a soudy.2.    Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ jsou pod bodem 2 doloženy důkazy, že Nejvyšší a Ústavní soud ČR a Evropský soud pro lidská práva od roku 2011, resp. 2012 opakovaně odmítají projednat zločiny proti lidskosti spáchané soudci a státními zástupci České republiky nejen na členech výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a opakovaně odmítají podat předběžné otázky Soudnímu dvoru EU3.    Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ jsou pod bodem 3 doloženy stížnosti ministrům spravedlnosti od 21. 3. 2008 na hrubá porušení práva OSN, evropského a unijního práva Českou republikou a legislativní návrhy, žádosti a stížnosti a trestní/kárné  podněty na spáchané zločiny proti lidskosti soudci a státními zástupci


4.    Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ je pod bodem 4 doložena první hromadná stížnost Olomoučanů a olomouckých nevládních organizací ze dne 18. 5. 2012 a další hromadné stížnosti nevládních organizací, občanů ČR a SR na porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) v dalším období
5.    Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ je pod bodem 5 doloženy důkazy o nezákonném jednání nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana, Ph.D. (od roku 2011) a NSZ od roku 2005 odmítající šetřit doložené zločiny, které okresní, krajská, vrchní a nejvyšší státní zastupitelství odmítají šetřit.


6.    Na uvedeném odkazu http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ je pod bodem 6 doloženy důkazy o nezákonném jednání Policie ČR (ne)šetřit od roku 2009 doložené zločiny soudců a státních zástupců včetně zamítavých rozhodnutí GIBS a ÚOOZ v roce 2016 (opakovaně od roku 2010) a neposkytnutí policejní ochrany přes 15 marných žádostí o policejní ochranu od roku 2009!!!
7.    Žádáme věc řešit v naléhavém řízení i s ohledem na jedno aktivní dovolání a dvě aktivní ústavní stížnosti členů výzkumu žádané řešit v naléhavém řízení, http://constitutional-court.blogspot.com/, kdy cena odborně nevhodné konopné terapie (nevhodné produkty, metody, složení, neexistence výzkumu) v lékárně je cca 50 tisíc Kč v lékárně a druhou alternativou je konfiskace, zneuctění zmrzačení, mučení a kriminalizace.Věříme, že se k osmému výročí zveřejnění výzkumu (21. 3. 2008) konečně dočkáme právního řešení. Děkujeme.

Jménem poškozených dne 18. 2. 2016             Dušan Dvořák,MMCA

předseda správní rady 


Datum: 21. února 2016 
Předmět: Žádost o informace ministerstvo spravedlnosti - odbor dohledu
Komu: posta@msp.justice.cz
Kopie: info@konopijelek.cz

Dobrý den

Společnost Cannabis is The Cure, z.s. podala dle http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ dne 10.12.2015 níže uvedenou stížnost na porušení zákona a tu pak dne  20. 2.2016 stěžovala pro průtahy, viz níže
 Sdělte prosím, pod jakým číslem jednacím je uvedená stížnost ze dne 10.12.2015 šetřena a v jaké fázi se šetření nachází.
Děkuji
Dne 21.2.2016
Vladimír Dopita, 14.1.1961, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Příloha
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Ministr spravedlnosti

Věc: Stížnost na průtahy šetření odvolání a žádosti ze dne 10. 12. 2015 na prošetření zcela a zjevně vědomého porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno dne 30. 11. 2015 č. j. SIN 40/2015 a č. j. SIN 42/2015,viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
 
Odůvodnění: Jde o vědomě nepravdivé rozhodnutí KSZ Brno (a následně VSZ Olomouc ze dne  21.12.2015 č.j. SIN 304/2015 a NSZ Brno ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016)) vydaná rozporu s §21 přestupkového zákona KSZ Brno s doloženými čísly jednacími usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 uvádějící v rozhodnutích KSZ, VSZ a NSZ, že pětiletý zákaz prošetřit spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců uvedená usnesení NS řešila, což zcela jednoznačně vyvrací ústavní stížnosti  na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ napadající uvedená vědomě mylná usnesení NS, že konopí je prekurzor a další nepravdy justice. Odkažme na stížnost ministrovi spravedlnosti ze dne 18. 2. 2016 s razítkem podatelny na  http://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/
 
Žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti odbor dohledu zahájilo šetření porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno a ministerstvo přikázalo KSZ Brno vydat pouze pravdivé informace. 

 Dne 20. 2. 2016             Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha 

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo spravedlnosti

Věc: Odvolání a žádost o prošetření vědomého porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno dne 30. 11. 2015 č. j. SIN 42/2015,viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Odůvodnění: Jde o vědomě nepravdivé rozhodnutí vydané rozporu s §21 přestupkového zákona KSZ Brno s doloženými čísly jednacími usnesení Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 uvádějící, že pětiletý zákaz prošetřit spáchané zločiny prostějovských soudců a státních zástupců uvedená usnesení NS řešila, což zcela jednoznačně vyvrací první a pátá ústavní stížnost č.j. II. ÚS 664/12 a č.j. II. ÚS 3196/15 na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ napadající uvedená usnesení NS. Uvedená usnesení NS najdeme na http://www.nsoud.cz/  Dodejme, že na http://dukazy.blogspot.com/ najdeme rozhodnutí OSZ Olomouc ze dne 30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8, v němž je doloženo, že OSZ Olomouc stejně jako (stěžovaná) Policie ČR v Olomouci dne 22. 10. 2015 č. j. KRPM-113600-8/ČJ-2015-140516 posílá poškozené za státem placenými pachateli zločinů v Prostějově. Stejně jako GIBS však OSZ Olomouc nenařídilo policii podnět prošetřit.

Žádáme, aby ministerstvo spravedlnosti odbor dohledu zahájilo šetření porušení zákona rozhodnutím KSZ Brno a ministerstvo přikázalo KSZ Brno vydat pouze pravdivé informace. 

Dne 10. 12. 2015             Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Datum: 2. března 2016
Předmět: Re: Poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb. [990140]
Komu: epodatelna.policie@pcr.cz, podatelna@nsz.brn.justice.cz,
Kopie: radact@ceskatelevize.cz, ctk@mail.ctk.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, info@konopijelek.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, openroyalacademy@gmail.com, redakce@aktualne.cz, redakce@denik.cz, redakce@novinky.cz, redakce@tyden.cz, tip@blesk.cz, zpravodajstvi@iprima.cz, zpravy@nova.cz, redakce@respekt.cz

Vážený pane ministře vnitra,
vážený pane policejní prezidente
Na vědomí nejvyšší státní zástupce a Rada ČT k cenzuře České televize
Podávám stížnost na jednání policejního prezidia při vydávání nepravdivých rozhodnutí, že policie postupuje v souladu se zákony, když dokládáme, že jedná jako zločinecká organizace a nechá se zneužívat státními zástupci a souci, namísto, aby je při doložení spáchaných zločinů - viz příloha - obvinila z doložených zločinů.

Viz rozhodnutí policejníého prezidia č.j. PPR-5082-2/ČJ-2016-9900140 ze dne 29.2.2016

Přes řady podnětu a stížností od roku 2008 odmítá policie šetřit zločiny soudců a státních zástupců s důsledky tragedií dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku, což dokládají opakovaně lékaři a v příloze dokonce soudní znalec již v roce 2011 soudu, policii, vládě i státnímu zastupitelství a GIBS ani ÚOOZ a NSZ, všechny stupně SZ to nezajímá.

Tototo jednnání je doloženo na důkazech na http://ministr-vnitra.blogspot.cz/  a http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
Pokud se  ministr vnitra, nejvyšší státní zástupce nebo policejní prezident domnívají, že za čas nemohou změnit roli kvůli nadržování trestné činnosti, dodejme, že se na tomto světě denně odehrávají mnohem nepravděpodobnéjší změny.

V příloze důkazy spáchaného zločinu doložené soudním znalcem za mlčení ČT
V Olomouci 2.3.2016
Vladimír Dopita, 14.1.1961
Olomouc, Přichystalova 14
  ccccc