Rozhodnutí policejního prezida ze dne 8.3.2016 č.j. PPR-5531-1/ČJ-2016-990300 opětovně uvádí, že police není oprávněna šetřit zločiny státních zástupců a soudců, stejně tak GIBS v rozhodnutích níže uvedených

Zločiny doloženy policejnímu prezidentovi, nejvyššímu státnímu zástupci, ministru vnitra, ministru spravedlnosti, parlamentu a vládě ČR dne 11.5.2011 dokonce soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem, důkaz ZDE i s razítky podatelen úřadů a soudů České republiky
·