Stížnost na průtahy ze dne 20.5.2016Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12. 1. 1962, 79855 Ospělov 6, doručovací adresa: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Nejvyšší státní zástupce
č.j. 6NZ 1066/2016, 4NZN 809/2016, 4 NZN 807/2016
-----------------------------------------------------------------------

Nejvyšší soud ČR č.j. 6 Tdo 323/2016
Okresní soud v Olomouci č.j. 5 Nt 111/2016
OS Olomouc č.j. 19 Nc 702/2016 a č.j. 39 Nc 1631/2012
Ministr spravedlnosti č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH a MSP-418/2015-OD-SPZ/12


Věc: stížnost na průtahy s vydáním informací NSZ a stížnost na průtahy při (ne) šetření trestních podnětů členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék), resp. zákazy všech stupňů SZ spáchané a doložené zločiny označených soudců a státních zástupců vyšetřit od roku 2009 a zcela nemístné označování trestních podnětů za nedůvodné při doložení jmen obětí spáchaných zločinů a stanoviska lékařů a soudního znalce, že došlo k fatálním důsledkům pojmenovaným v § 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku.


Odůvodnění: Přestože infozákon připouští 30 denní lhůtu k vyřízení žádosti, měl by vždy povinný toto sdělit. Přesto jsem před podáním stížnosti vyčkal dané lhůty. Bohužel do dnešního dne nebyla žádost níže uvedená ze dne 18. 4. 2016 vyřízena. Proti tomuto jednání podávám stížnost. Připomínám, že na prolhaná, podvody a korupcí prosáklá rozhodnutí NSZ č.j. 6NZ 1066/2016, 4NZN 809/2016, 4 NZN 807/2016 podal dne 21.3.2016 pan František Dvořák stížnost, neboť nešetření spáchaných zločinů všemi stupni SZ kryjí i soudci všech stupňů včetně ústavního soudu (viz justičně exekutivní kartel č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16) Stížnost ze dne 21.6.2016, která má dle nás maximálně 60 denní lhůtu, rovněž není dosud vyřízena, stejně tak dosud nebyla vyřízena stížnost ze dne 10.4.2016 na průtahy nešetření těchto zločinů NSZ (č.j. 6NZ 1066/2016, 4NZN 809/2016, 4 NZN 807/2016 ) od nevládní organizace Art Language Factory,z.s. (změna koncovky dle obč. zákoníku) pod supervizí Františka Dvořáka. Protože se mne a nejen mne toto letité nezákonné jednání nejen NSZ osobně dotýká a velice mne poškozuje, žádám NSZ Pavla Zemana urgentně konat, pokud se nemám nejen já důvodně domnívat, jak vše z rozhodnutí po nástupu do funkce v roce 2011 nasvědčuje, že právě nejvyšší státní zástupce je hlavou této organizované zločinecké skupiny a SZ plní roli mafie, nikoliv veřejné žaloby a ochránce zákonnosti! Výše uvedená podání jsou uvedena na http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ společně s rozhodnutími NSZ dokládajícími vědomé porušování zákona osobou NSZ Pavla Zemana, přestože se na důkazech opakovaně dozví o porušování zákona policií, justicí i všemi stupni SZ, nekoná http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ V této souvislosti připomínám rovněž pokrytecké a účelové rozhodnutí nejvyššího státního zástupce ze dne 27. 4. 2016, kdy podal dovolání v neprospěch obviněné soudem osvobozené majitelky growshopu, a to ve světle níže uvedeného důkazu o naprosto netransparentním právním řádu a kreativitě trestního práva ze dne 17. 11.2013 v žádosti primátora poslance Novotného, kterého NSZ poslal za advokátem, který neumí odpovědět, což mafii vždy vyhovovalo a vyhovuje.
Elektronicky a povinnému poštou bez příloh

Dne 20.5 2016                                            Dušan DvořákPříloha: Žádost o informace ze dne 18. 4. 2016 je uvedena za žádosti poslance

Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12. 1. 1962, 79855 Ospělov 6, doručovací adresa: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Naléhavé                                                                   Nejvyšší státní zastupitelství
6NZ 1066/2016, 4NZN 809/2016, 4 NZN 807/2016

Na vědomí

Ústavní soud ČR
 III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a II. ÚS 1091/16
Nejvyšší soud
6 Tdo 323/2016

Věc: žádost o informace dle zákona o informacích k spáchaným a doloženým zločinům zakazovaným opakovaně vyšetřovat všemi stupni justice, SZ a Policie ČR i přes označení a identifikaci pachatelů a obětí

Kontext dotazu:
1.    Ve stížnostech nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi na všechny stupně SZ a pracovníky NSZ s důkazy pro jejich kárné/trestní řízení, aktuálně pak ze dne 29. 2. 2016 č.j. 6NZ 1066/2016-8, 4.3.2016 č.j. 4NZN 809/2016-7, 10.3.2016 č.j. 4 NZN 807/2016-10 a ze dne 21.3.2016, viz http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, je doloženo, že nejenže jsou podezřelí pachatelé závažných zločinů v rámci organizované zločinecké skupiny a kartelu kryti jak justicí, policií a všemi stupni SZ, které vyšetřování zakazují, ale také, že si NS dosud stále vědomě vymýšlí, že konopí je prekurzor (a 8 Tdo 1231/2011 - 11 Tdo 181/2015, aby nemusel NS položit předběžné otázky SDEU, což je vědomé porušení čl. 267 Smlouvy o fungování EU, judikatury a trestního zákoníku.

2.    Aby KSZ Brno nemuselo doložené zločiny při přezkumu šetřit, když trestní podněty podezřelí pachatelé z OSZ Prostějov opět označili za nedůvodné, Krajské státní zastupitelství v Brně vymyslelo, že věc vyřešil NS. Když bylo KSZ Brno dle zákona č. 106/199 Sb. žádáno, aby uvedlo, ve kterém rozhodnutí o zločinech NS pojednával, KSZ Brno si dne 30.11.2015 č.j. SIN 42/2015 vymyslelo, že věc projednal NS pod č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011. Když byla tato vědomá lež KSZ Brno napadána odvoláním jako nepravdivá informace, VSZ Olomouc dne 21.12.2015 č.j. SIN 304/2015 rozhodnutí KSZ Brno označilo za pravdivé, viz http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

3.    KSZ Brno však dne 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 potvrdilo, že doložené porušení trestního zákoníku (zločiny proti lidskosti spáchané prostějovskými soudci a státními zástupci a další nešetřené skutečnosti) nebylo Nejvyšším soudem  projednáváno – resp. se v daných usneseních taková informace nenachází, viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Vlastní žádost

Vzhledem k tomu, že u NS byl NSZ oponentem dovolání, sdělte, zda je pravdivou informace VSZ Olomouc ze dne 21.12.2015 č.j. SIN 304/2015, že zločiny doložené již 11. 5. 2011 soudním znalcem (viz  http://vlada-cr.blogspot.com/) vyřešil a projednal NS  č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011, nebo je pravdivou informace  KSZ Brno ze dne 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016, že takové informace neexistují a tedy, že není pravdou, že by zločiny byly projednány a označeni a potrestáni jejich pachatelé.

S pozdravem In Nomine Cannabis
Dne 18. dubna 2016
Dušan Dvořák, MMCA