Stížnost na průtahy řízení u NSZ ve věci života a zdraví ze dne 10.4.2016

a)Důkaz vědomě nezákonného rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ignorujícího důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti páchaných s důsledky dle §§ 401a 149 odst. 4 trestního zákoníku zakazovaných šetřit všemi stupni státních zastupitelství od roku 2005, resp. 2009, aktuálně pak ze dne 29. 2. 2016 č.j. 6NZ 1066/2016-8, 4.3.2016 č.j. 4NZN 809/2016-7 a 10.3.2016 č.j. 4 NZN 807/2016-10 najdete ZDE 


Důkaz, že Policie ČR, ani ministr vnitra údajně nemohou při (ne) šetření trestních oznámení nic dělat, protože státní zastupitelství věc šetřilo a je policii nadřazené (šetřit zločiny státních zástupců a soudců se nesmí?), kdy takovouto argumentaci rovněž uvedl rovněž (opakovaně) ÚOOZ, kam byli jako  jedinému policejnímu orgánu poškození odkázáni (opakovaně) GIBS, najdete na http://ministr-vnitra.blogspot.com/ (aktuálně pak rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016)
b)

Důkaz nezákonného jednání ministrů spravedlnosti odmítajících od roku 2012 zahájit kárné/trestní řízení a předat nezákonné jednání justice a SZ Nejvyššímu soudu k prošetření najdete na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/  (aktuálně pak rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH a ze dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12)


c)


d)

e)


f)

g)

h)


ch)