Stížnost na průtahy řízení u NSZ ve věci života a zdravíNejvyšší státní zástupce                                                  10. 4. 2016
www.konopnacirkev.cz
JUDr. Pavel Zeman                                                        
Nejvyšší státní zastupitelství
Jezuitská 4, Brno 660 55 

Věc: Stížnost na průtahy řízení u NSZ ve věci života a zdraví

Dne 12. 3. 2016 jsme žádali opětovně vydat předběžné opatření k zajištění ochrany zdraví a života občanů a NSZ jsme opětovně a přehledně doložili důkazy (14 důkazních příloh), že všechny stupně policie a SZ včetně ministerstva spravedlnosti odmítají od roku 2009 (Prostějov), resp. 2012 (Praha) povolit prošetřit spáchání těžkých zločinů prostějovskými a pražskými soudci a státními zástupci dle §§ 149 a 401 trestního zákoníku doloženými i soudním znalcem policejnímu prezidentovi a vládě již 11.5.2011, viz http://vlada-cr.blogspot.com/ Policie ČR dne 4. 4. 2016 doložila důkaz, že měří konopí na obsah THC v každém kraji jinak a pochopitelně se zcela jinými výsledky a neumí tyto rozdíly měření jakkoliv smysluplně interpretovat a zákonně odůvodnit, důkaz zde http://ministr-vnitra.blogspot.com/ (č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140). Totéž z hlediska absence postupu určení vzorku konopí k měření obsahu THC v judikatuře doložil dne 4. 4. 2016 Nejvyšší soud, důkaz zde http://constitutional-court.blogspot.com/ (č.j. Zin 38/2016) Že jsou rozdíly obsahů extrémně odlišné dle určení vzorku opakovaně dokládali znalci a je NSZ dobře známo, viz  Důkazy byly doloženy na podatelnu NSZ dne 9.4.2016 veleknězem Konopné církve panem Dušanem Dvořákem z adresy dusandvorak@seznam.cz stejně jako rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14.3.2016, důkaz zde http://nejvyssi-soud.blogspot.com/ ( č.j.  MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA). Na MZ ČR jsme dne 7. 4. 2016 podali žalobu, viz  http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ Jak MZČR dne 14.3.2016 přiznalo, konopí není prekurzor, nařízení o prekurzorech nebylo a ani nemohlo být implementováno do zákona o návykových látkách a ten je technickým předpisem a jeho změny měly být oznámeny Evropské komisi, což se do novelizace zákonem č. 273/2013 Sb. nestalo, což dokládá vědomou lež justice od roku 2010 a škody jen na členech výzkumu v řádech miliard euro. Viz dílčí střípky zmařených investic na http://nahrada-skody.blogspot.com/ 

Konopí léčí rakovinu! Důkazy doloženy nejen našim výzkumem Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a stovkami studií, ale i pořadem ČT ze dne 10. 4. 2016 v 18.30 hod (Byliny, 9. díl) k oslavě 80 tin Františka Dvořáka, investora výzkumu a dozorčího rady Open Royal Academy na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/04/byliny-cenzura.html 

 Připomínám tímto stížnost, kterou vám k osmému výročí zveřejnění výzkumu na www.konopijelek.cz dne 21. 3. 2016 zaslal dozorčí rada Open Royal Academy pan Ing. František Dvořák a je doložena zde http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/03/pasijove-stiznosti-clenu-vyzkumu-konopi.htmlV příloze dokládám stížnost na průtahy ze dne 10.4.2016 s nevydáním informací panu Františku Dvořákovi, které vydejte naší nevládní organizaci Art Language Factory,o.s., což dokládá pan Ing. František Dvořák souhlasem na tomto dokumentu.  

Žádáme tímto nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, aby dále neotálel a věc vyřešil jako prioritní, neb ji důkazně a doložitelně neřeší přes povědomí o spáchaných zločinech a škodách na soukromých a veřejných rozpočtech od svého nástupu do funkce od roku 2011, viz alibistická, cynická a pokrytecká nezákonná rozhodnutí NSZ od roku 2005 doložená na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ 


 Podotýkám, že analogická stížnost byla podána rovněž olomouckému vrchnímu státnímu zástupci JUDr. Ištvánovi, který se rovněž dlouhodobě vědomě zříká odpovědnosti a plnění role veřejného žalobce, přes jemu rovněž opakovaně doložený kartel a organizovaný zločin.  Stížnost Art Language Factory,o.s. ze dne 9. 4. 2016 je doložena zde http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Art Language Factory,o.s.                                                    Souhlasím
IČO: 227 24 303
Josef Pospíšil, McA, jednatel
Přichystalova 180/14, 779 00  OLOMOUC
Příloha
Carduellis cannabis (Konopka obecná)

 Nejvyšší státní zástupce - Naléhavé Datum: 12. března 2016    
Komu: podatelna@nsz.brn.justice.cz

Čísla jednací u NS a ÚS jsou č.j. 6 Tdo 323/2016  a č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 


Žádost o vydání předběžného opatření k šetření trestních podnětů
Podáváme jako poškození a zmocnění (spolu zřizovatel Edukativních konopných klinik), důkaz o spáchaných zločinech, které najdete v příloze policejnímu prezidentovi, soudu a státnímu zastupitelství podepsané soudním znalcem MUDr. Radkem Matlachem již 11. 5. 2011 a důkaz, že Policie ČR dne 8. 3. 2016 ústy policejního prezidia opětovně sděluje, že UOOZ se (opětovně) nedopustil porušení zákona stejně jako protikorupční policie, když v příloze policejní prezidium uvádí, že zločiny níže uvedených prostějovských soudců a státních zástupců doložené i ve čtvrtém odstavci porušeného § 149 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU není policie oprávněna šetřit a dále důkaz v rozhodnutí NSZ Brno ze dne 10.3. a 4.3 a 29. 2. 2016, které šetření odmítá přikázat ÚOOZ a dále rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 9.3.2016, které rovněž nepovažuje doložené zločiny soudců a státních zástupců za porušení zákona. Dále sdělujeme, že také GIBS od svého vzniku uvádí, viz http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/, že není oprávněna šetřit trestnou činnost policistů nešetřících doložené zločiny prostějovských soudců a státních zástupců (analogická situace nešetření spáchaných zločinů je, jak jsme doložili na důkazech, rovněž v Praze a nešetřícím orgánem je VSZ Praha, KSZ Praha a OSZ Praha 1 a OSZ Praha 3).
Žádáme, aby Nejvyšší a Ústavní soud ČR vydali předběžné opatření, kterým doložené zločiny označených pachatelů z exekutivy a justice přikáže šetřit!
Nejvyšší a vrchní státní zástupce odmítá nechat řádně šetřit trestní podnět na označené pachatele zločinů dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku za důsledky konfiskace léčivého konopí opětovně dne 3. 9. 2016 (resp. důsledky všech konfiskací ospělovských a dalších konfiskací od 20. 5. 2004) 

·         NSZ (ne) šetřeno dne 29.2.2016 pod č.j. 6 NZN 1004/2016, dále dne 4.3.2016 pod č.j. 4 NZN 809/2016 a následně dne 10.3.2016 pod č.j. 4 NZN 807/2016, důkazy - viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/

·         VSZ Olomouc nešetřeno  pod č.j. 1 VZN 764/2015, důkazy rovněž doloženy v podání ze dne 11.3.2016 viz  http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
   
Krajské státní zastupitelství v Brně věc odmítá rovněž řádně šetřit - viz rozhodnutí
·         12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/2015-28
·         20.11. 2015 č.j. 2 KZN 1120/2015-8
·         1.3.2016 č.j. 1 KZT 131/2016-15 
·         9.3.2016 č.j. 1  KZN 1921/2016 – 8

OSZ Prostějov věc odmítá šetřit (v závorce označení pachatelé)
·         14. 10. 2015 č.j. ZN 1946/2015-10  (SZ Černík)
·         9. 12. 2015 č. j. ZN 2066/2014-174 (SZ Kezniklová)
·         2.2.2016 č.j. ZT 397/2015 – 30 (SZ Černík)
·         29.2.2016 č.j. 1 ZT 55/2012-207 (SZ Bártlíková)
·         7.3.2016 č.j. ZT 397/2015-72 (Černík)

KSZ Olomouc (SZ Schmidt, opakovaně)
·         9.2.2016 č.j. 2 KZN 3023/2016-10

·         OSZ Olomouc (30. 11. 2015 pod č.j. ZN 6313/2015 -8) 
Děkujeme předem za sdělení, jaká jste přijali opatření a zda nám vyhovíte


Dne 11. 3. 2016 
Art Language Factory,o.s.
IČO: 227 24 303
Josef Pospíšil, McA, jednatel
Přichystalova 180/14
779 00  OLOMOUC

Nejvyšší soud

 František a Jana Dvořákovi z Olomouce dne 1. 5. 2011. Dne 10. 4. 2016 oslaví bratr František požehnaných 80 let. Blahopřejeme!!!

 Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d
Běžné číslo: 2745/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

 Vaše podání ve věci "Naléhavé." s evidenčním číslem 43b89e64-aa04-4aa3-afc3-db814a4f181d a s běžným číslem 2745/2016, doručené dne 12.03.2016 v 00:06:13 a ověřené dne 13.03.2016 v 04:03:34, bylo přiřazeno ke spisové značce "0 TDO 323/2016" a ke zpracování dne 14.03.2016 v 08:28:28.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů: 14

Nejvyšší státní zastupitelství 
Věc: Naléhavé
Evidenčním číslo: 0eaad528-fbdc-4632-b368-8c62e48d16eb
Běžné číslo: 3564/2016
Dne: 12. 03. 2016
Bylo podáno elektronicky e-mailem z adresy: info@konopijelek.cz
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci

Vaše podání ve věci "Fwd: Naléhavé." s evidenčním číslem 4283d053-ffa8-416c-aeed-f44d3c687c41 a s běžným číslem 1569/2016 bylo doručeno dne 12.03.2016 11:28:18.Bylo podáno elektronicky e-mailem. Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 14